'In een schilderij schijnt een geheimzinnige brug te bestaan
tussen de geschilderde voorwerpen en de geest van de beschouwer.'

'In a painting a secret bridge seems to exist between the
painted objects and the mind of the spectator.'

- Eugene Delacroix (1789 - 1863) -

Welkom op SWJonker.nl
Welcome at SWJonker.nl

Sietse W. Jonker

 

 
                                          © S.W. Jonker - webdesign G - Artist's portraits by Cecile Sietse W. Jonker - Facebook Sietse W. Jonker - Youtubelink